Üzletközpont:
hét - szo: 10:00 - 20:00; vas: 10:00 - 18:00
Interspar:
hét - szo: 06:00 - 22:00; vas: 8:30-19:30

Adatvédelmi nyilatkozat

Frissítés: 2018.05.25. – Változtatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács (EU) (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) hatálybalépésének következtében.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Manhattan Development Alfa Kft. tulajdonában álló Kőbánya Family Center weboldalának általános használati feltételeit, valamint a felhasználók személyes adatainak összegyűjtésére és felhasználására vonatkozó szabályokat határozza meg (cím: 1032 Budapest, Bécsi út 154.; cégjegyzékszám: Cg .01-09-717572, adószám: 13076896-2-41) (a továbbiakban: “Atrium”).

A személyes adatok kezelése

Az Atrium a bevásárlóközpontjainak vezetőjeként az Ön személyes adatait az adatkezeléssel összefüggő különböző célok érdekében kezeli, ideértve többek között: az Önnel való levelezést, hírlevél feliratkozást, Atrium által rendezet versenyeken, sorsolásos játékokon és egyéb rendezvényeken való részvételt, hűségprogramot, a közösségi oldalakon való részvételt, az Atrium bevásárlóközpont biztonságának biztosítása érdekében történő megfigyelést, a bérlőkkel és vállalkozókkal megkötendő szerződéseket,
valamint a bérlőkkel, a vállalkozókkal és ezek alkalmazottaival és munkatársaival folyamatban lévő együttműködést is.

Az alábbiakban fontos információkat talál arra vonatkozóan, hogy az Atrium miként kezeli az Ön személyes adatait az Atrium bevásárlóközpontok
üzemeltetése során, továbbá arra vonatkozóan, hogy az adatai kezelésével kapcsolatban Önt milyen jogok illetik meg. Kérjük, olvassa el ezeket a tájékoztatókat.

Atrium weboldal látogatói számára:

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Atrium bevásárlóközpont látogatói számára:

A létesítmény CCTV monitorozásának részeként összegyűjtött személyes adatok kezelése


Atrium bérlője vagy vállalkozója, illetve az Atrium bérlője vagy vállalkozója munkavállalói és munkatársai számára:

A bérlők és vállalkozók személyes adatainak kezelése&lt

Az Atrium bérlője és vállalkozója munkavállalóinak és munkatársainak személyes adatainak kezelése